Intentem fer la vida més feliç i més agradable als altres? (42:05 – 46:40)

happy-people2-1024x768