Detectem en la nostra vida els símptomes de l’individualisme? (24:00 – 27:22)