Controlem els nervis dels moments importants? (10:21 – 13:20)