Com valorem les nostres limitacions i les limitacions dels que ens envolten? (16:50-19:49)