Com és la nostra mirada? Com valorem la realitat? (12:40 – 16:15)

nuestra-mirada