Trabajar con el corazón

Voy a poner todo mi talento, toda mi pasión, toda mi fuerza y todas mis emociones en conseguir este objetivo personal o profesional. Existen tres tipos de personas…

Sentit de l’humor

patch-adams__iphone_640L’humor té un paper clau en l’assoliment de la felicitat. Encara que l’humor pugui considerar-se, a priori, una qüestió frívola i irrellevant, és tot al contrari. L’humor té un paper molt important en la vida humana i sobretot pel que fa a l’assoliment de la felicitat, fins a tal punt que es podria arribar a dir que un home que no tingués ni practiqués el sentit de l’humor al llarg de la seva vida difícilment arribaria a tastar l’estat de felicitat. L’humor és una manera de relacionar-se amb un mateix, amb els altres i amb el món sencer que catalitza l’estat de felicitat.

L’humor savi ens permet prendre distància de nosaltres mateixos i riure’ns alegrement dels nostres propis defectes i vicis. També ens permet relativitzar els nostres fins i la seriositat que generalment donem a l’acte de viure.

La persona que practica realment el sentit de l’humor és la que sap fer humor de si mateix i no tan sols dels altres, la que es mira amb distància les coses i sap que, en darrer terme, no tot el que passa depèn de nosaltres. Molt sovint, podem prendre distància del present i relativitzar certes coses, perquè creiem que, més enllà del nostre esforç i de la nostra bona fe, Déu hi farà més que nosaltres. És savi l’home que sap que, en darrer terme, no tot està sota la seva sobirania i sota el seu control (ARMAND PUIG i FRANCESC TORRALBA, La felicitat).