Motivació, il·lusió, esperança, coaching (III)

OLA DE CALOR EN TOKIO

Per això es defineix el Coaching com una metodologia d’acompanyament a una persona o grup de persones amb l’objectiu de desenvolupar tot el seu potencial de cara a uns objectius fixats. El Coaching es basa en la conversa, una conversa transformadora que fa passar a l’acció. Així a partir d’un compromís establert cada persona realitza les accions que s’ha marcat per arribar a les seves fites i assumir tots el canvis que li impliquen.

La reflexió sobre l’ésser humà ens diu que al llarg de la nostra existència tenim moltes esperances, més grans o més petites, diferents segons els períodes de la nostra vida. A vegades pot semblar que una d’aquestes esperances ens omple totalment i que no en necessitem cap altra. En la joventut pot ser l’esperança d’un amor gran i satisfactori; l’esperança d’una certa posición professional, d’un o altre èxit determinat per a la resta de la nostra vida. Però quan aquestes esperances es compleixen, es veu clarament que això, en realitat, no ho era tot. Nosaltres necessitem tenir esperances, més grans o més petites, que dia a dia ens mantinguin en camí. Però sense la gran esperança, que ha de superar tota la resta, aquestes no basten. Necessitem una esperança que vagi més enllà i descobrir-la és el treball de la nostra vida.

Motivació, il·lusió, esperança, coaching (II)

motivacic3b3n[1]

Com pots veure, la mateixa acció amb diferent
motivació ja no és la mateixa. I amb la il·lusió i l’esperança que hi posem
queda totalment transformada. Situar-nos en el futur ens ajuda a millorar l’actitud
per superar-nos en tots els aspectes; ser conscients dels objectius a mig
termini; adequar les nostres conductes a la consecució dels objectius fixats;
modificar les estratègies; i identificar habilitats i recursos que necessitem
per aconseguir els nostres objectius.

En aquest sentit el Coaching pot ser una
boníssima eina per trobar les nostres motivacions més profundes, autèntiques i
originals. Parlar de Coaching és parlar d’un mateix, de les pròpies
veritats. El Coaching proporciona un camí d’autoconeixement; aquesta
redescoberta d’un mateix es fa a partir de la conversa amb l’altre, amb el
Coach. Així redescobrim i reforcem les nostres fortaleses i també reflexionem
sobre les nostres debilitats. Ens serveix per veure com ens plantegem les fites
i quins mecanismes construïm per assolir-les.

Motivació, il·lusió, esperança, coaching (I)

Imagen           

Fa molts i molts anys un home va anar de visita a una pedrera i allà va observar molt atentament tot el que hi passava. Es va fixar de manera especial en tres picapedrers que estaven picant pedra. En un primer cop d’ull el que feien aquells tres picapedrers era exactament el mateix, però fixant-se una mica més s’apreciaven diferències en l’expressió, en l’actitud i fins i tot en la mirada de cadascun d’ells.

Per aquest motiu el visitant va decidir acostar-se a aquells homes per fer-los-hi una pregunta aparentment innocent: “què està fent vostè?”

El primer estava amb un posat més aviat seriós i la seva resposta va ser: “què no ho veu el que estic fent? Estic picant pedra, fastiguejat sota el sol i amb la suor al front”. El visitant va seguir fins al segon picapedrer, que també tenia la suor al front però el posat no era tan seriós, i la seva resposta va ser: “estic guanyant un sou per tirar endavant la meva família i per preparar un futur millor per als meus fills”.

Finalment la pregunta va arribar a oïdes del tercer picapedrer. Aquest feia exactament el mateix que els altres però s’endevinava un petit somriure als seus llavis. La seva resposta va ser la següent: estic construint la catedral més bonica pel meu poble, allà hi podrà anar molta gent i el seu silenci, les seves pregàries i les bones obres que s’hi faran ajudaran a molts a ser millors persones, per això estic tan content…”